About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2002  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 • Առաջաբան
  • Ողջույնի խոսք ընթերցողներին
  • Խմբագրության կողմից
  • Շնորհակալության խոսք
 • Բաժին I. Գիտական հետազոտությունների և հրապարակումների բարեխիղճ գործունեության և էթիկայի ցուցումներ
  • Բժշկական ամսագրերի խմբագիրների մասնագիտական էթիկայի հիմունքները: Բժշկական ամսագրերի խմբագիրների համաշխարհային միության հայտարարությունը:
  • Գիտական հրատարակությունների էթիկայի բրիտանական կոմիտեի կողմից մշակված գիտական հրատարակությունների բարեխիղճ գործունեության ցուցումներ:
  • Անբարեխիղճ գիտահետազոտության գործունեության մասին:
 • Բաժին II. Ապացույցների վրա հիմնված բժշկություն
  • Ռ. Հովհաննիսյան: Ապացույցների վրա հիմնված բժշկություն կամ ապացուցողական բժշկություն: (Հիմունքները, մեթոդաբանությունը, հայրենական բժշկական գործունեության մեջ ներդրման հնարավորությունները):
  • Ս. Գուդման: Կիրառական կենսավիճակագրություն: Հավանականության իմացություն, թե՞ իմացության հավանականություն:
  • Ն. Սիմոնյան: Ապացուցողական բժշկության սկզբունքների կիրառումը ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության մեջ: Հաղորդում I. տրամաբանական մոտեցումներ:
  • Ջ. Գլենվիլ, Կ. Լեֆեբր: Որտեղ և ինչպես որոնել համակարգված ամփոփ տեսություններ:
  • Ա.Շիրինյան: Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանի ներուժը ապացուցողական բժշկության ներդրման տեսանկյունից:
  • Ա. Դանս, Լ. Դանս: Ապացուցողական բժշկության պահանջարկը և զարգացող երկրներում նրա ներդրման հնարավորությունը:
  • Մ. Նազարեթյան: Ապացուցողական բժշկությունը Հայաստանում. իրողություն թե՞ պատրանք (Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում կազմակերպված սեմինարի նյութեր):
 • Բաժին III. Հայկական գիտաբժշկական ամսագրերում հրատարակված բնօրինակ հոդվածների կառուցվածքավորված սեղմագրեր
  • Ժառանգաբանական գրանցամատյանի ստեղծումը իրական հնարավորություններ կտա մահածին արատներով երեխաների ծնունդը կանխելու համար:
  • Միզապարկի քաղցկեղի ընթացքի անհատական կանխատեսման մոդելը կնպաստի բուժման լավագույն մեթոդի ընտրությանը:
  • Կանխարգելիչ համալիր միջոցների ձեռնարկումը իջեցնում է աորտա-ազդրային հատվածի վերակառուցողական վիրահատությունների բորբոքային բարդությունների հաճախականությունը:
  • Ազդրի նուրբ մկանից կառավարելի միակցվող ապարատի ստեղծումը որպես այլ ընտրանք ուղիղ աղիքի որովայնաշեքային հեռացման ավանդական մեթոդների:
  • Կանանց անպտղության երևույթը կարող է վկայել պարբերական հիվանդության ոչ բնորոշ ձևերի ընթացքի մասին:
  • Անկայուն ստենոկարդիայի կլինիկական ընթացքի պարբերական վատթարացումը երկրամագնիսական ակտիվության օրերին թելադրում է կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացման անհրաժեշտություն:
  • Ադրիամիցինի հակաուռուցքային ազդեցությունը մեծանում է դեղամիջոցի և փոփոխական վալենտականությամբ մետաղների համակցման ժամանակ:
  • Հեշտոցի ծայրատի կարման համակցված եղանակը արգանդի ներորովայնային հեռացման ժամանակ նպաստում է երկու անգամ հետվիրահատական բարդությունների նվազեցմանը:
  • Հասարակ ալգորիթմի ներդրումը նպաստում է քրոնիկական ներարգանդաբորբի ախտորոշման հաստատմանը:
  • Արտարգանդային հղիության եզակի դեպք:
  • Շագանակագեղձի քաղցկեղի կլինիկական ակտիվության կանխատեսման խտրական մոդելը կարող է օգնել բուժման համապատասխան մեթոդն ընտրելիս:
  • Իերսինիոզի հազվադեպ դրսեվորում:
  • Որդանման ելունի հազվադեպ տեղակայման դեպք:
  • Վերին ծնոտային ծոցի առաջային պատի ալոպլաստիկան կանխարգելում է մի շարք հետվիրահատական բարդություններ և դիմային արատներ:
  • Նախաբազկի նյարդերի և մկանների վնասվածքների ժամանակ կրծքամեջքային ծվենի փոխպատվաստման դարձափոխիչ մեթոդը ավելի արդարացված է, քան եղածները:
 • Բաժին IV. Արտասահմանյան գիտաբժշկական ամսագրերի բնօրինակ հոդվածնեռի կառուծվածքավորված սեղմագրեր
  • Հետազոտման բավականին պարզ սխեմայի կիրառումը հեշտացնում է ուշաթափ վիճակների պատճառների պարզաբանումը:
  • Կալցիումի ներհակորդներով բուժումը սուր իշեմիկ ինսուլտի դեպքում չի իջեցնում հաշվանդամությունը և մահացության մակարդակը:
  • Հակացնցումային դեղերի կիրառումը նվազեցնում է քրոնիկական ցավի արտահայտվածությունը, սակայն արդյունավետ չէ սուր ցավերի դեպքում:
  • Մասնագիտացված ինսուլտային կենտրոնների արդյունավետ աշխատանքի համար անրաժեշտ են վարչակազմի աջակցությունը, հիվանդների վարման արձանագրությունների կիրառումը, անձնակազմի մեջ տարբեր ճյուղերի մասնագետների ներառումը և հիվանդանոցային հնարավորությունների ապահովումը: 
    
  • Կլինիկական 7 նշաններ ներառող կանխատեսման կանոնը թույլ է տալիս թեթև գանգուղեղային վնասվածքով հիվանդներից ընտրել նրանց, ում ցուցված չէ համակարգչային շերտանկարահանումը:
  • Պարզ միջոցների կիրառումը կարող է կանխել ներանոթային կաթետերների տեղադրման հետ կապված վարակվածությունը:
  • Շնչական ծավալների փոքրացումով թոքերի արհեստական օդափոխությունը իջեցնում է մահացությունը մեծահասակների սուր շնչական դիսթրես-համախտանիշի դեպքում:
  • Սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքում նախահիվանդանոցային փուլում անցկացված թրոմբոլիզը իջեցնում է վաղ մահացությունը:
  • Նախասրտերի կայուն ԹՐԹՌՄԱՆ ժամանակ պլանային էլեկտրական կարդիովերսիան ավելի լավ է միանգամից սկսել 360 Ջ հզորության պարպումից, այլ ոչ թե´ 100 կամ 200 Ջ:
  • II տիպի շաքարախտի ժամանակ արյան կամ մեզի մեջ գլյուկոզայի մակարդակի ինքնուրույն հսկոզությունը չի բարցացնում հիպոգլիկեմիկ բուժման արդյունավետությունը:
  • Կրկնակի ինսուլտի կանխարգեկումը հնարավոր է:
  • Վաղ վերաանոթավորումը սրտածին շոկով բարդացած սրտամկանի ինֆարկտից հետո ապահովում է 1 տարվա կյանք:
  • Հակաբիոտիկները չեն կանխարգելում պտղապարկի վաղաժամ, նախածննդյան պատռման բացասական հետևանքները:
  • Ծննդաբերության ժամանակ արտակարծրենային ցավազրկում ստացած և չստացած կանանց մոտ հետվիրահատական շրջանում մեջքի երկարատև ցավերի հաճախականությունը նույնն է:
  • Ճգնաժամային վիճակում գտնվող հիվանդների ազդրային երակի կաթետերավորումը կապված է վարակի և թրոմբոզի բարցր ռիսկի հետ:
  • Պոլիկլոնալ իմունոգլոբուլինների ներերակային ներարկումը նվազեցնում է մանրենային արյունավարակումով և արյունավարակային շոկով հիվանդների մահացությունը:
  • Ցածր դեղաչափով դոպամինը չի կանխարգելում սուր երիկամային անբավարարությունը, չի նվազեցնում մահացությունը և չի վերացնում հեմոդիալիզի անհրաժեշտությունը:
  • Սրտային վերակենդանացումից հետո վերապրելու կանխատեսման տեսանկյունից կլինիկական որոշման ընդունման մասին ձեռնարկը հավաստի է:
  • Առաջնային բարձր ճնշումով հիվանդների տնային ուսումնասիրության ծառայությունը ավելի արդյունավետ է, քան սովորական բուժօգնությունը:
  • Անկայուն պսակային համախտանիշով հիվանդների մոտ վաղ ինվազիվ ռազմավարությունը նվազեցնում է ծանր սրտային բարդությունների հաճախականությունը:
  • Բժշկական սխալների նվազեցման առումով որոշ միջամտություններ արդյունավետ են:
  • Երակային թրոմբոէմբոլիայից հետո երկարատև և կարճատև բերանային ճանապարհով հակամակարդիչ բուժումը տալիս է համարժեք արդյունքներ:
 • Բաժին V. Կլինիկական ցուցումներ
  • Ամփոփ տեսություն. Հետվիրահատական սրտխառնոցի և փսխման կանխարգելումը որովայնային վիրաբուժության մեջ:
  • Ստամոքսա-աղիքային արյունահոսության ախտորոշիչ ալգորիթմ:
  • Գլխացավ. ախտորոշիչ ալգորիթմ:
 • Բաժին VI. Բանավեճի ակումբ
  • Էյթանազիա. Խնդիրը բարձրացնելու ժամանակը:
 • Վերջաբան
  • գլխավոր խմբագրի կողմից:
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia