About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2003  


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 • Առաջաբան
  • Խմբագրության կողմից
  • Արձագանքներ հանդեսի առաջին համարիառիթով
  • Շնորհակալության խոսք
 • Բաժին I. Համաշխարհային բժշկական միության կողմից ընդունած հռչակագրեր և հայտարարություններ բժշկական կրթության վերաբերյալ
  • Բժշկական կրթության վերաբերյալ հռչակագիր՝ ընդունված ռանչո Միրաժում
  • Համաշխարհային բժշկական միության V գիտաժողովի հռչակագիրը բժշկական կրթության հիմնահարցերի վերաբերյալ
  • I հայտարարությունը բժշկական կադրերի պատրաստման վերաբերյալ
  • II հայտարարությունը բժշկական կադրերի պատրաստման վերաբերյալ
  • III հայտարարությունը բժշկական կադրերի պատրաստման վերաբերյալ
 • Բաժին II. Հայաստանի Հանրապետությունում դիպլոմային և հետդիպլոմային բժշկական կրթության զարգացման հայեցակարգը Армения
  • Ռ. Հովհաննիսյան Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակական բժշկական կրթության հիմնխնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
  • Վ.Պ. Հակոբյան, Վ.Ա. Շեկոյան Բարձրագույն բժշկական կրթության ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները 
  • Դ.Հ. Դումանյան, Ն.Ա. Սիմոնյան Բժշկական հետդիպլոմային կրթություն: Տեսական և մեթոդաբանական տեսակետներ
 • Բաժին III. Հայկական գիտաբժշկական ամսագրերում հրատարակված բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • Հետդիպլոմային շարունակական բժշկական կրթության կատեգորիկ իմպերատիվը
  • Հայաստանի Հանրապետությունում արտոնագրման համակարգի վերլուծություն
  • Հայաստանի Հանրապետությունում անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների արտոնագրման համակարգի վերակառուցում
  • Անեսթեզիոլոգիա, ինտենսիվ թերապիա և անհետաձգելի բժշկություն մասնագիտություններով կադրերի պատրաստման կանխատեսվող հեռանկարներ
 • Բաժին IV. Արտասահմանյան գիտաբժշկական ամսագրերում հրատարակված բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • Կրթական տեսության գործնական կիրառությունը
  • Արդյոք ընթերցանության համար բժիշկները պետք է ստանան շարունակական բժշկական կրթության կրեդիտային միավորներ
  • Հասարակական կողմնորոշում ունեցող անհետաձգելի բժշկության ծրագիր
  • Արևադարձային հիվանդությունների ոլորտում բժշկական մասնագիտական գիտելիքների ընդլայնմանն ուղղված կրթական ծրագրեր 
  • Կրթության մակարդակի գնահատումը պալիատիվ բժշկության ոլորտում
  • ԱՄՆ շարունակական բժշկական կրթության պատմությունը
  • Բժշկության ֆակուլտետում կրթական գործընթացի գնահատումը
  • Բժշկական ոլորտի դասախոսների ինքնուղղորդված կրթություն
  • Բարձրագույն կրթության համար տեղեկատվական գրագիտության բանիմացության չափորոշիչները
 • Բաժին V. Ապացուցողական բժշկության մեթոդաբանական տեսակետներ
  • Հելսինկյան հռչակագիր
  • Կլինիկական կանխատեսմանը նվիրված ամսագրային հոդվածների գնահատման ցուցումներ
  • Կլինիկական փորձարկումների արդյունքների և համակարգված ամփոփ տեսությունների գործնական կիրառումը
  • Վիճակագրական պարադիգմայի գիտականության աստիճանի որոշումը կենսաբժշկության մեջ
 • Բաժին VI. Պատահական բաշխմամբ վերահսկվող փորձարկումների անցկացման բարեխիղճ գործունեության և արդյունքների ներկայացման ցուցումներ
  • Պատահական բաշխմամբ վերահսկվող փորձարկումների արդյունքների ներկայացման միասնական չափորոշիչների վերանայված տարբերակ (CONSORT)
 • Բաժին VII. Բանավեճի ակումբ
  • Հոգեբանի մտորումները էյթանազիայի վերաբերյալ
 • Վերջաբան
  • Գլխավոր խմբագրի կողմից
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia