About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2004  
 Untitled Document

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 • Առաջաբան
  • Խմբագրության կողմից
  • Արձագանքներ երկրորդ համարի առիթով
 • Բաժին I. Համաշխարհային բժշկական միության կողմից ընդունած հռչակագրեր, բանաձևեր և հայտարարություններ բժշկական բարոյագիտության սկզբունքների վերաբերյալ
  • Բժշկական բարոյագիտության միջազգային վարքականոնը
  • Համաշխարհային բժշկական միության Ժնևյան հռչակագիրը
  • Առողջապահության ցանկացած ազգային համակարգում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու տասներկու սկզբունքները
  • Լիսաբոնյան հռչակագիր` հիվանդի իրավունքների վերաբերյալ
  • Հայտարարություն` բժիշկների միջև ազատ փոխհարաբերությունների վերաբերյալ
  • Հռչակագիր` մարդու իրավունքների և բժշկի անձի ազատության վերաբերյալ
  • Հռչակագիր` բժշկի անկախության և մասնագիտական ազատության վերաբերյալ
  • Մադրիդյան հռչակագիր` բժիշկների մասնագիտական ինքնավարության և ինքնակառավարման վերաբերյալ
  • Բանաձև` խմբային բժշկական գործունեության վերաբերյալ
  • Բանաձև
  • Համաշխարհային բժշկական միության հայտարարությունը բժշկական ծառայության որակի համար պատասխանատվության վերաբերյալ
  • Համաձայնագիր` կենսաբանության և բժշկության նվաճումների կիրառման հետ կապված մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության վերաբերյալ. Համաձայ-նագիր մարդու իրավունքների և կենսաբժշկության վերաբերյալ
 • Բաժին II. Հայրենական բժշկագիտության և գործնական առողջապահության բարոյագիտական հայեցակետերը
  • Ռ.Ա. Հովհաննիսյան Բժշկական բարոյագիտությունը և կենսաբարոյագիտությունը Հայաստանի առողջապահությամ համակարգում. փաստեր, վարկածներ, մտորումներ
  • Գ.Լ. Ասլանյան Կլինիկական փորձարկումների բարոյագիտական փորձաքննության վիճակը Հայաստանում
  • Տ.Մ. Հախվերդյան Հայկական բժշկագիտության վիճակագրական պարադիգման ըստ հայրենական գիտաբժշկական ամսագրերի գիտականության աստիճանի վերլուծության արդյունքների
  • Մ.Կ. Բախշինյան Հոսպիսը ոչ թե մահվան տուն, այլ կյանքի արժանավայել ավարտ
  • Կ.Տ. Ղազարյան, Վ.Ս. Քեշիշյան Բիոէթիկայի զարգացման ընկերության մասին
  • Ս.Ա. Դավթյան Կենսաբարոյագիտության հիմունքների դասավանդումը Մխիթար Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում
  • Ա.Ե. Շիրինյան Բժշկական գրադարանների արդի հիմնախնդիրների բարոյագիտական տեսակետները
 • Բաժին III. Ռուսաստանյան «Медицинское право»ամսագրի բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • ԱՄՆ առողջապահության գնահատականը ըստ հիվանդների հարցումների
  • Իրավաբանական պրակտիկայից երկու դեպք, որոնք լուսաբանում են ԱՄՆ բժիշկների և հիվանդների փոխհարաբերությունները
 • Բաժին IV. Բրիտանական «Journal of Medical Ethics» ամսագրի բնագիր հոդվածների սեղմագրեր և ամփոփումներ
  • Հակասություններ տարրական դպրոցում բժշկական զննում անցկացնելու համար տեղեկացված համաձայնություն ստանալու հարցում
  • «Բարոյագիտական հարցումների» անցկացման նպատակահարմարությունը
  • Հնարավո՞ր է արդյոք գնահատել բժշկական դպրոցների դիմորդների «բարոյագիտական սկզբունքները»
  • Բարոյագիտությունը և առողջապահության «թերֆինանսավորումը»
  • Հիվանդների միությունները պետք է ստեղծեն բժշկական բարդությունների վերաբերյալ տվյալների շտեմարաններ
  • Ասե՞լ արդյոք հիվանդին ճշմարտությունը իր հիվանդության ախտորոշման մասին
  • Համընդհանրության և հարաբերականության միջև. Միջազգային կենսաբժշկական բարոյագիտական ուղեցույցի ձևակերպման և կիրառման հիմնախնդիրների հետազոտություն
  • Բժշկական աշխատողները կրում են բարոյագիտական պատասխանատվություն
  • Եթե վճարեք, անմիջապես կվիրահատենք
  • Ռիսկի և դրամական վարձատրության գործոնների ազդեցությունը հետազոտությանը մասնակցելու համար որոշում կայացնելու գործընթացի վրա
  • Վարձատրություն հետազոտություններին մասնակցելու համար և մասնակիցների հեռանկարները
  • Մեթոդաբանական որակը և բարոյագիտական պահանջները կլինիկական փորձարկումներ անցկացնելիս
  • Հիվանդների լաբորատոր հետազոտության բարոյագիտական տեսակետները
 • Բաժին V. Բժշկական բարոյագիտությունը և կրոնը
  • Խմբագրության կողմից
  • Բժշկական բարոյագիտության շուրջ միտրոպոլիտ Անտոնիի զրույցները
  • Կ. Նազարյան Բարոյագիտությունը և քրիստոնեությունը
 • Բաժին VI.
  • Բացատրական բառարան Կոկրենյան ամփոփ տեսություններ կազմողների և օգտվողների համար
  • Վերջաբան գլխավոր խմբագրի կողմից
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia