About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2006  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 • Առաջաբան
  • Խմբագրության կողմից
 • ԲԱԺԻՆ I. Կանխարգելիչ բժշկության ռազմավարական ուղղությունները XXI դարում
  • Առողջության զարգացման Օտտավյան հրովարտակ
  • Առողջության ամրապնդման Բանգկոկյան հրովարտակ
  • Ոչ տարափոխիկ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի եվրոպական ռազմավարություն
 • ԲԱԺԻՆ II. Կանխարգելիչ բժշկությունը Հայաստանում
  • Դ.Մ. Անդրեասյան:  Ոչ տարափոխիկ հիվանդությունների հիվանդացության և մահացության համաճարակաբանական վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շրջանում
  • Ս.Գ.Հովհաննեսյան: Ընտանեկան բժիշկների կանխարգելիչ աշխատանքի առանձնահատկությունները Հայաստանի առողջապահության ամբուլատոր օղակում
  • Ա.Ա. Բազարջյան: Հայաստանում ծխախոտի օգտագործման հարցի վերաբերյալ
 • Բաժին III. Հայրենական գիտաբժշկական ամսագրերում հրատարակված բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • «Բուժական ապրելակերպի» հայեցակարգ
  • Կանխարգելիչ ուռուցքաբանության վերակազմակերպման ուղիները
  • Մանկական կանխարգելիչ ստոմատոլոգիայի հիմնախնդիրները
 • Բաժին IV. Ռուսաստանյան գիտաբժշկական ամսագրերում հրատարակված բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • Կանխարգելիչ բժշկության հիմքը` օրգանիզմի ամբողջական դիտարկումն է
  • Կանխարգելիչ բժշկական տեխնոլոգիայի մշակման նախագիծ
  • Համակարգչային տեխնոլոգիաների հնարավորությունները անհատական հարմարվողական համախտանիշների վերահսկման առումով
  • Վալեոլոգիայի կործանարար ազդեցությունը երեխայի վրա
  • Վալեոլոգիայի գիտամեթոդաբանական և աշխարհայացքային տեսակետները
  • Տղամարդկանց «գերմահացության» երևույթը Ռուսաստանում
  • Կրթության մակարդակը և մահացության ցուցանիշները
  • Երկու համաճարակների հանդիպումը կալանավայրերում
  • Պերինատալ մահացության գործոնների գնահատումը
  • Զարկերակային գերճնշման կանխարգելումը աշխատավայրերում
  • Շաքարային դիաբետի կանխարգելման համար կրթական ծրագրերի արդյունավետությունը
  • Առողջապահության կազմակերպիչներին կանխարգելիչ ծրագրերի մեթոդաբանության ուսուցանում
  • Ոչ տարափոխիկ հիվանդությունների ռիսկի վարքային գործոնների վերահսկումը
  • Դպրոցականների առողջության կանխարգելիչ ծրագրեր
 • Բաժին V. Միջազգային առաջատար գիտաբժշկական ամսագրերում հրատարակված բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • ԱՊՀ երկրներում միջազգային ծխախոտային ընկերությունների ներդրումները
  • Կանխարգելիչ ծրագրերի արդյունավետությունը արդյունաբերական ձեռնարկություններում
  • Կանխարգելիչ ծրագրեր աշխատունակության բարձրացման նպատակով
  • Չարորակ հիվանդությունների կանխարգելման ուսուցողական դասընթաց
  • Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղի սկրինինգ
  • Կանխարգելիչ ծրագրերի գործունության, արդյունավետության և տարածվածության չափորոշիչներ
  • Մասնագիտական հիվանդությունների մասին գիտելիքներից դեպի կանխարգելիչ ծրագրեր
  • Երկարատև կանգնելը կարող է հանգեցնել ստորին վերջույթների երակների վարիկոզ հիվանդության զարգացմանը
  • Էկոլոգիական և մասնագիտական բժշկության մեջ գիտական հետազոտությունների արդյունքների կեղծման մասին
  • Որոշման կայացմանը նպաստող տեղեկատվական համակարգերի ներդրման նպատակահարմարությունը
  • Կանխարգելիչ ծրագիր հիպերտոնիկների համար
  • Դպրոցականների շնչառական համակարգի ձևավորման վրա սոցիալ-տնտեսական պայմանների ազդեցությունը
 • Բաժին VI. Գիտական հրատարակությունների բարեխիղճ գործունեության ցուցումներ և դրանց ընթերցման ալգորիթմներ
  • Կենսաբժշկական հանդեսներում հրապարակման ներկայացվող բնագիր նյութերի վերաբերյալ միասնական պահանջներ.նյութեր գրելու և խմբագրելու կանոններ
  • Կառուցվածքավորված սեղմագրերի պատրաստման հրահանգներ
  • Ինչպես ընթերցել բժշկական հոդվածները
 • Վերջաբան
  • գլխավոր խմբագրի կողմից
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia