About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2008  


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 • Առաջաբան
  • Խմբագրության կողմից
 • ԲԱԺԻՆ I. Պաշտոնական և լրացուցիչ բժշկության ինտեգրման ռազմավարական ուղիները XXI դարում
  • ԱՀԿ ռազմավարությունը ժողովրդական բժշկության բնագավառում 2002-2005թթ.
  • Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանության և ժողովրդական բժշկության գնահատման ընդհանուր ուղեցույց
 • ԲԱԺԻՆ II. Ավանդական, այլընտրանքային և ժողովրդական բժշկությունը Հայաստանում. առասպելներ, մոլորություններ և իրականություն
  • Մ.Ն. Ավագյան:  Ավանդական և այլընտրանքային բժշկություն (հիմունքները, պատմությունը, եղանակները)
  • Է.Ա. Ամրոյան, Լ.Ա. Ղազարյան, Ա.Ա. Հայրապետյան, Ե.Ա. Մելքոնյան, Է.Ս.Գաբրիելյան: Ավանդական բժշկության բուսական ծագման պատրաստուկների գնահատումը Հայաստանում
  • Դ.Լ. Մելքոնյան: Ժողովրդական/ավանդական բժշկության «երեկը» և ժամանակակից բժշկության «վաղը»
 • Ժողովրդական/ավանդական բժշկության «երեկը» և ժամանակակից բժշկության «վաղը»
  • Համակարգչային ախտորոշման, ասեղնաբուժության և սննդակարգով բուժման նպատակահարմարությունը հիպոթալամուսի ախտահարման ժամանակ
  • Տզրուկաբուժությունից առաջ և հետո նկատվում է հետադարձ փոխկապվածություն արյան մակարդելիության ցուցանիշների միջև
  • Սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների մոտ տզրուկաբուժությունը նվազեցնում է թրոմբոցիտների ագրեգացիան
  • Պուլմոֆլեքս պատրաստուկի արդյունավետությունը բրոնխային ասթմայի ժամանակ
  • Երեխաների մոտ կոնքի ասիմետրիայի մանուալ բուժում
  • Այլընտրանքային բժշկության կիրառման պարտադիր պայմանը ապացուցողական բազայի առկայությունն է
  • Պարոդոնտի բորբոքային հիվանդությունների բուժման սխեմայում նպատակահարմար է ընդգրկել մատուտակը դիմեքսիդի հետ զուգորդված
  • Մարիամ բուսահավաքի արդյունավետությունը քրոնիկական տոնզիլիտի, սպոնտան քթային արյունահոսությունների և ականջային աղմուկների բուժման ժամանակ
  • Կենսաբանորեն ակտիվ կետերի միջև առկա են որոշակի հյուսվածատեղագրական և անոթների արխիտեկտոնիկական տարբերություններ
  • Համակցված մանուալ-դետենզորային բուժումը նպաստում է վեգետաանոթային դիստոնիայի հետընթացին
  • Ալոճենու մզվածքը արդյունավետ է սրտային ռիթմի խանգարումների ժամանակ
 • Բաժին IV. «Международный журнал медицинской практики» հանդեսի բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • Ոչ ավանդական բժշկության գրավչությունը
  • Կարո՞ղ է արդյոք ոչ ավանդական բժշկությունը լինել ապացուցողական
  • Ավանդական և ոչ ավանդական բժշկության տարբերությունների վերլուծությունը
 • Բաժին V. Բնագիր հոդվածների սեղմագրեր «MEDLINE» տվյալների շտեմարանից
  • Ասեղնաբուժությունը քրոնիկական կոնքային ցավի համախտանիշի ժամանակ
  • Ասեղնաբուժությունը հետվնասվածքային սթրեսի ժամանակ
  • Հետվիրահատական ցավի բուժումը մերսման օգնությամբ
  • Նախերգանք աճի հորմոնի համար թե՞ սգերգ IL-6 ինտերլեյկինի համար
  • P6 ակուպունկտուրային կետում նյարդամկանային պաշարման վերահսկումը նվազեցնում է հետվիրահատական սրտխառնոցի և փսխման հաճախականությունը
  • Ասեղնաբուժությունը մեջքի քրոնիկական ցավի բուժման ժամանակ
  • Բուրմունքաբուժությունը ծննդաբերության ժամանակ
  • Հիպնոսաբուժությունը որովայնային ցավեր կամ գրգռված աղու համախտանիշ ունեցող երեխաների մոտ
  • Չինական բժշկության դեղաբույսերի անվտանգությունն ու արդյունավետությունը ռևմատիզմանման հոդաբորբով հիվանդների մոտ
  • Կանաբիսը ՄԻԱՎ- ի հետ կապված զգացական նյարդաախտի բուժման ժամանակ
  • Սխտորի և սխտորային սննդային հավելումների ազդեցությունը ճարպերի մակարդակի վրա
  • Երաժշտաբուժության ներգործությունը սթրեսային ռեակցիաների վրա ամբուլատոր վիրաբուժության մեջ
 • Բաժին VI. Համակարգված ամփոփ տեսությունների սեղմագրեր «COCHRANE LIBRARY» տվյալների շտեմարանից
  • Ցավի լրացուցիչ և այլընտրանքային բուժումը ծննդաբերության ժամանակ
  • Հիպնոսաբուժությունը գրգռված աղու համախտանիշի բուժման ժամանակ
  • Հոմեոպաթիան թուլամտության ժամանակ
  • Լատրիլը քաղցկեղի բուժման ժամանակ
  • Խոցային կոլիտի ժամանակ պրոբիոտիկների օգտագործումը ախտադադարի համար
  • Ասեղնաբուժությունը ինսուլտի սուր շրջանում
  • Ասեղնաբուժությունն էպիլեպսիայի բուժման ժամանակ
  • Ասեղնաբուժությունը անքնության ժամանակ
  • Ասեղնաբուժությունը գրգռված աղու համախտանիշի բուժման ժամանակ
  • Բուսաբուժությունը մեջքի ցավերի բուժման ժամանակ
  • Բուսական դեղորայքները ՄԻԱՎ-վարակի և ՁԻԱՀ-ի բուժման ժամանակ
  • Մեդիտացիայի եղանակով բուժումը տագնապային խանգարումների ժամանակ
 • Վերջաբան
  • Գլխավոր խմբագրի տեսակետը
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia