About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2009  


Բովանդակություն

 • Առաջաբան
  • Գագիկ Գնունու Մխոյան
  • Խմբագրության կողմից
  • Անատոլի Զիլբեր (կենսագրական ակնարկ)
  • Ա.Պ. Զիլբեր Կրիտիկական վիճակների բժշկությունը` առողջապահության հեռանկարային ուղղություն է
 • ԲԱԺԻՆ I. Եվրոպական վերակենդանացման խորհրդի ուղեցույցը և համաշխարհային բժշկական միության հռչակագրերը
  • Եվրոպական վերակենդանացման խորհրդի Ուղեցույցը` հրատարակված 2005թ.
  • Համաշխարհային բժշկական միության Հելսինկյան հռչակագիր
  • Ապացուցողական բժշկական գործունեության վերաբերյալ Սիցիլյան հռչակագիր
 • ԲԱԺԻՆ II. ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
  • Գ.Գ.Մխոյան: Անհետաձգելի բժշկություն. առկա հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները
  • Ա.Լ.Աթաբեկյան: Աղետների սպառնալիքը և հանրային առողջապահության համակարգի պատասխան միջոցարումները
  • Դ.Լ.Մելքոնյան: Անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի զարգացումը Հայաստանում
 • Բաժին III. Հայրենական գիտաբժշկական հանդեսներից բնագիր հոդվածների սեղմագրեր և ամփոփումներ
  • Կրիտիկական վիճակների բժշկության բաժանմունքները մարզային հիվանդանոցներում
  • Անհետաձգելի որակյալ բուժօգնությունը ականապայթունային վնասվածքների ժամանակ
  • Արյունահոսության դադարեցման համար սեղմող վիրակապը որպես քուղի այլընտրանք
  • Անհետաձգելի բժշկական օգնության հիմնախնդիրներ
  • Վիրաբուժական օգնության համապատասխանությունը տեղային ռազմական հակամարտությունների ժամանակ
  • Անհետաձգելի բժշկական օգնությունը օձերի խայթոցների ժամանակ
  • Անհետաձգելի օգնության բաժանմունքում հիվանդների նպատակաուղղված զտումը նվազեցնում է վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի ծանրաբեռնվածությունը
  • Շտապ օգնության վերաբերյալ կրթական ծրագրերը նպաստում են հոսպիտալացման ժամկետների կրճատմանը և մահացության նվազմանը
  • Ջերմային զուգակցված ախտահարումներով հիվանդներին սպասարկող անհետաձգելի բժշկական օգնության բրիգադներ
  • Ուսումնական հատուկ ծրագրերի մշակումը կրիտիկական վիճակների բժշկության կազմակերպման հաջողության գրավականն է
  • Վերին վերջույթների վնասվածքներով հիվանդներին անհետաձգելի օգնության ցուցաբերման սխալները
  • Սթրեսի հետևանքով առաջացած նյարդախտային խանգարումներ
 • Բաժին IV. Ռուսաստանյան գիտաբժշկական հանդեսներից բնագիր հոդվածների սեղմագրեր և ամփոփումներ
  • Բազմակի վնասվածքներով հիվանդի վիճակը պետք է գնահատել MTPI-1 կանխորոշիչ ցուցիչի օգնությամբ
  • Էնալապրիլի արդյունավետությունը մինչհիվանդանոցային փուլում զարկերակային գերճնշման կրիզը կանխելու համար
  • «Իսպառ հուզական այրման» համախտանիշը նվազեցնում է վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների բուժանձնակազմի առողջության պաշարները
  • Բրոնխային ասթմայի սրման ժամանակ նեբուլայզերային բուժումը պարէնտերալ բուժումից ավելի արդյունավետ է
  • Սիրտ-անոթային պատահարների ժամանակ գրպանի դեղարկղները հանդիսանում են անհետաձգելի ինքնա- և փոխօգնության ալգորիթմի անհրաժեշտ բաղկացուցիչը
  • Հոգեկան խանգարումների անհետաձգելի բուժման հիմնական սկզբունքները
  • Կոմատոզ վիճակում հիվանդի վարման ալգորիթմը մինչհիվանդանոցային փուլում
  • Սուր ալերգիկ վիճակում հիվանդի վարման ալգորիթմը մինչհիվանդանոցային փուլում
  • Անհետաձգելի օգնության ցուցաբերման բնորոշ սխալները
 • Բաժին V. «Обзоры мировых медицинских журналов» տվյալների շտեմարանից ամփոփ տեսությունների սեղմագրեր
  • Սիրտ-թոքային վերակենդանացման որակը
  • Վազոպրեսինի և ադրենալինի համալիր ներմուծումը համեմատած ադրենալինի առանձին ներմուծման հետ չի ազդում սիրտ-թոքաին վերակենդանացման ելքի վրա
  • Նվազագույն ընդհատվող սրտային վերակենդանացման կիրառումը մեծացնում է վերակենդանացնելու տոկոսը ընդունված սիրտ-թոքային վերակենդանացման հետ համեմատած
  • Սիրտ-թոքային վերակենդանացումն առանց «բերան-բերան» շնչառության նախընտրելի է սրտի արտահիվանդանոցային կանգի ժամանակ
  • Վերակենդանացումը դադարացնելու կանխորոշիչ սկզբունքը թույլ է տալիս նվազեցնել չհիմնավորված ծախսերը գրեթե երեք անգամ
  • Ձեռքով և մեխանիկական սիրտ-թոքային վերակենդանացման եղանակների արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ է հետագա հետազոտությունների իրականացում
  • Թոքերի սրտածին այտուցի ժամանակ ոչ ինվազիվ արհեստական շնչառությունը կարող է հանդիսանալ օժանդակ եղանակ
  • «Բևեռացնող» խառնուրդի ներարկումը սրտամկանի ինֆարկտի սուր շրջանում բարձրացնում է սրտային անբավարարության զարգացման ռիսկը և ավելացնում է մահացությունը
  • Անհետաձգելի բժշկական օգնության թիմերի կազմակերպումը չհանգեցրեց մահացության ցուցանիշների նվազմանը
  • Գոտկատեղի պունկցիայի տարբեր եղանակների համեմատական հետազոտությունների գերվերլուծությունը չբացահայտեց էական առավելություններ
  • Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների հիվանդների շաքարարյունության խիստ վերահսկումը չափավոր վերահսկումից ավելի արդյունավետ չէ և բարձրացնում է թերշաքարարյունության զարգացման ռիսկը
  • Պեստիցիդներով և դեղին դափնեվարդի սերմերով թունավորման ժամանակ ակտիվացված ածուխի կիրառումն անարդյունավետ է
 • Բաժին VI. «Cochrane Library» տվյալների շտեմարանից համակարգված տեսությունների ամփոփումներ
  • Սիրտ-թոքային վերակենդանացման ժամանակ կոմպրեսիայի և ակտիվ դեկոմպրեսիայի սարքը սովորական եղանակից ավելի արդյունավետ չէ
  • b2-ագոնիստների և ամինոֆիլինի համակցված կիրառումը բրոնխային ասթմայի սուր նոպայով մեծահասակների մոտ առաջացնում է կողմնակի ազդեցություններ
  • Ադենոզինի և կալցիումի ներհակորդների կիրառումը միատեսակ արդյունավետ է մեծահասակների վերփորոքային հաճախասրտության բուժման ժամանակ
  • Հակացնցումային բուժման արդյունավետության գնահատականը էպիլեպտիկ վիճակի ժամանակ
  • Շնչափողի անհապաղ ինտուբացիայի արդյունավետության գնահատականը կրիտիկական վիճակների ժամանակ
  • Կրիտիկական վիճակներում ալբումինի օգտագործման նպատակահարմարությունը կասկածելի է
  • Զարկերակային գերճնշման կրիզի ժամանակ ճնշումն իջեցնող դեղերի արդյունավետությունը մահացության և հիվանդացության տեսակետից ապացուցված չէ
  • Պրոտոնային պոմպի արգելակիչները նվազեցնում են արյունահոսության կրկնման հաճախականությունը սուր պեպտիկ խոցի ժամանակ
  • Ինտուբացիայի ժամանակ ռոկուռոնիումի կիրառումն արդյոք հանդիսանու՞մ է սուկցինիլխոլինի կիրառման այլընտրանք
  • Սոմատոստատինի կիրառումը թույլ է տալիս նվազեցնել կերակրափողի վարիկոզ երակներից արյունահոսության կրկնման հաճախականությունը և արյան փոխներարկումների քանակը
  • Անաֆիլաքսիայի ժամանակ ադրենալինի օգտագործման ապացույցները ներկայումս բացակայում են
  • Որովայնի բութ վնասվածքի ուլտրաձայնային ախտորոշման ալգորիթմի կիրառման ապացույցները բացակայում են
 • Բաժին VII. «Международный журнал медицинской практики»հանդեսից բնագիր հոդվածների սեղմագրեր  
  • Ինչպես գտնել անհրաժեշտ բժշկական գրականություն
  • Ինտերնետ համացանցը բժիշկների համար
  • Ինչպես գտնել համակարգված ամփոփ տեսություններ MEDLINE շտեմարանում
  • Բաց մատչելիություն
  • Հորինվածքներ «բաց մատչելիության» մասին
  • Կայք հանգույցները դեպի հրաշքների երկիր
  • Բժշկական գրադարանների ապագան
  • Հիվանդների բժշկական գրագիտությունը
 • Վերջաբան
  • գլխավոր խմբագրի կողմից
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia