About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2011  


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 • Առաջաբան
  • Խմբագրության կողմից
  • Տերմինների համառոտ բառարան
 • ԲԱԺԻՆ I. Միջազգային ցուցումներ գիտական կլինիկական հետազոտությունների անկացման վերաբերյալ
  • STROBE տեղեկագիր. դիտարկումային հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կատաչելագործումը համաճարակաբանությունում
 • ԲԱԺԻՆ II. Բժշկագիտության և բարձրագույն բժշկական կրթության արդի վիճակը Հայաստանում
  • Ռ.Ա.Հովհաննեսյան:Հայրենական բժշկագիտության «փայլն ու թշվառությունը»
  • Դ.Հ.Դումանյան, Ն.Ա.Սիմոնյան: Հետդիպլոմային բժշկական կրթություն. տեսական և մեթոդաբանական տեսակետները (հաղորդագրություն 2)
 • Բաժին III. Ապացուցողական բժշկության ժամանակակից գաղափարների զարգացումն ու առաջխաղացունը բժիշկ-հետազոտող Կ.Վորոբյովի աշխատանքներում
  • Ժամանակակից հանդեսային հրապարակման ձևաչափն` ըստ կլինիկական հետազոտության արդյունքների
 • Բաժին IV. Ռուսաստանյան գիտաբժշկական հանդեսներից բնագիր հոդվածների սեղմագրեր
  • Ինչու՞, ինչի՞ համար և ինչպե՞ս է հարկավոր բժիշկներին սովորեցնել վիճակագրություն
  • Անհրաժե՞շտ է արդյոք վիճակագրության իմացությունը բժիշկ-հետազոտողին
  • «Գիտականի իմաստային համընդրացման» ֆենոմենը ռուսաստանյան բժշկագիտության մեջ
  • Դիտարկումային հետազոտությունները որպես պատահական բաշխմամբ վերահսկվող փորձարկումների այլընտրանք
  • Ատենախոսական ծուղակ (ձևավորման գործոններն ու մեխանիզմները, վերացնելու ուղիները)
  • «Ամենաթողությունը» և «Ամենահանդուրժողականությունը» ռուսական բժշկագիտության մեջ
  • Արտասահմանյան հոդվածների մեջբերման ցուցանիշը հայրենական հեղինակների կողմից
  • Ի՞նչ է իմպակտ-գործոնը
  • Գործող բժշկի կարծիքը
 • Վերջաբան
  • գլխավոր խմբագրի կողմից
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia