About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2013  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 • Ներածություն
  • Գլխավոր խմբագրի կողմից
  • Ինչպես ընկալվեց Երևանյան հռչակագիրը միջազգային բժշկական հանրության կողմից
 • Բաժին I.
  • Երևանյան հռչակագիր ապացուցողական բժշկության սկզբունքները հետևողականորեն առաջ մղելու վերաբերյալ
 • Բաժին II. Երևանյան հռչակագրի գաղափարների առաջ մղումը Կ.Պ.Վորոբյովի հրապարակումների շարքում
  • Ապացուցողական բժշկությունը և բժշկի իրավասությունը
  • Տնտեսապես զարգացած երկրներում առողջապահության տեխնոլոգիաների գնահատման ազգային գործակալությունները
  • Բարձր վարկանիշ ունեցող համալսարաններում կլինիկական համաճարակաբանության և կենսավիճակագրության ամբիոնները
  • Բժշկության մեջ շահերի բախումը և դրա վերահսկման և կառավարման նոր գիտական մոտեցումների դերը
  • Կլինիկական հետազոտությունների որակի չափանիշներ. միջազգային չափորոշիչները և ընթացիկ ազգային պրակտիկան
 • Բաժին III. Ռուսաստանյան գիտաբժշկական հանդեսների բնօրինակ հոդվածների սեղմագրեր
  • Բժշկական տեխնոլոգիաների գնահատման համեմատական վերլուծություն
  • Զարգացած երկրներում բժշկական տեխնոլոգիաների գնահատման համակարգերի վերլուծություն
  • Առողջապահության տեխնոլոգիաների գնահատման գործակալությունների ու որոշումներ կայացնող անձանց միջև փոխհարաբերությունների INAHTA ուղեցույցը
  • Կլինիկական հետազոտության արձանագրությունից շեղումները և դրանց լուծման տարբերակները
  • Համակցված վերջնակետերը որպես կլինիկական միջամտության արդյունավետության գնահատման կարևորագույն բաղադրիչ
  • Համակարգված ամփոփ տեսություններ` առավելություններ, սահմանափակումներ, կլինիկական պրակտիկայում կիրառման հնարավորություններ
  • Ինչպես կազմել համակարգված ամփոփ տեսությունները և գերվերկուծությունները
  • Համակարգված ամփոփ տեսությունների դերը առողջապահության կազմակերպման գործում
 • Բաժին IV. Նորամուծության նախագիծ
  • ARMGENIA. «Մարդու գենոմ» ծրագիրը Հայաստանում
 • Բաժին V. Կոկրենյան համագործակցության նյութեր
  • Կոկրենյան ամփոփ տեսությունները կիրառող տեղեկատվական աղբյուրների գրացուցակ
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia