About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2015  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 • Բաժին I. Հայտարարություն որակյալ բժշկական օգնության վերաբերյալ
  • Որակյալ բժշկական օգնություն բոլորի համար և միշտ
 • Բաժին II. Կլինիկական համաճարակաբանություն և ապացուցողական բժշկություն (տեսակի պահպանում թե՜ անհատի պահպանում)
  • Զորին Ն.Ա. Բժշկության արդյունաբերական մոդելը. Բժշկական տեխնոլոգիաներ
  • Զորին Ն.Ա. Բժշկություն և առողջապահության կազմակերպում
  • Զորին Ն.Ա. Կլինիկական համաճարակաբանություն և ապացուցողական բժշկություն
 • Բաժին III. Կլինիկական ուղեցույցների և բժշկական տեխնոլոգիաների գնահատում
  • Ուղեցույցների փորձաքննության և գնահատման հարցաշար
  • Հովհաննեսյան Ռ.Ա. Մեկ անգամ ևս կլինիկական ուղեցույցների մասին …
  • Օմելյանովսկի Վ.Վ. Բժշկական տեխնոլոգիաների գնահատականը Ռուսաստանի առողջապահության համակարգում
  • Ջալալով Ս.Չ., Ջալալովա Դ.Խ., Հոչ Դ.Ս. Բժշկական տեխնոլոգիաների տնտեսական գնահատականը
  • Պոյտրաս Ս., Ավուակ Ջ., Ռոսինյոլ Մ. Կլինիկական ուղեցույցների գնահատականը AGREE հարցաշարի օգնությամբ
  • Վլասով Վ.Վ. Հոգեբուժության ոլորտում կլինիկական ուղեցույցների գնահատականը AGREE հարցաշարի օգնությամբ
 • Բաժին IV. Հոդվածներ «Ապացուցողական բժշկություն. տեսությունից պրակտիկա» 2-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուից
  • Արպենտևա Մ.Ռ. Շահերի բախում և ապացուցողական բժշկության գաղափարախոսություն
  • Արպենտևա Մ.Ռ. Շահերի բախում և էդոլոգիական գործունեության շահադրում
  • Ավետիսյան Ա.Ե. Նեյրոպաթիկ ցավը որպես ժամանակակից առողջապահական խնդիր՜ ապացուցողական բժշկության կիզակետում
  • Մելիք-Նուբարյան Դ.Գ. Երևանի տնային տնտեսությունների անդամների կողմից բժշկական ծառայությունների սպառման վերլուծության արդյուքներն աղետալի ծախսերի հիմնախնդրի ուսումնասիրության շրջանակներում
  • Նալբանդյան Մ.Ա., Անդրեասյան Դ.Մ. Հայաստանի բնակչության շրջանում չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության փողկապակծվածության հավանականությունը խմելու ջրում քաղցկեղածին ծանր մետաղների առկայությունից
  • Քամալյան Տ.Ա. Պատահական բաշխմամբ վերահսկվող կիլինիկական հետազոտությունների այլընտրանքային եղանակների կիրառումը բուժման արդյունավետության գնահատման նպատակով
 • Բաժին V. Համակարգված սեղմագրեր «Ապացուցողական բժշկություն. տեսությունից պրակտիկա» 2-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուից
  • Վոլկովա Ն.Ի., Դավիդենկո Ի. Յու., Ռուդակովա Յու. Ա. Լիպոհիպերտրոֆիայի առկայության ռիսկի գնահատման հնարավորությունը ինսուլիաթերապիա ստացող շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ. կանխորոշիչ մոդել
  • Վոլկովա Ն.Ի., Կիտ Օ.Ի., Պորկշեյան Մ.Ի., Դիմիտրիադի Ս.Ն. Ֆեոքրոմոցիտոմի կլինիկայի և ախտորոշման առանձնահատկությունները ժամանակակից փուլում
  • Ջերիևա Ի.Ս., Վոլկովա Ն.Ի. Ապացուցողական բժշկության սկզբունքների մասին ուսանողների և բժիշկների իրազեկվածության մակարդակը
  • Մանցկավա Մ.Մ., Մոմցելիձե Ն.Գ. Ինսուլինի տարբեր տեսակների ազդեցությունը էրիթրոցիտների ագրեգացիայի վրա շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ
  • Մանուկյան Մ.Վ Հեռահար և կոնտակտային քարափշրման կլինիկական արդյունավետության, անվտանգության և տնտեսական մատչելիության համեմատական գնահատականը
  • Մաթևոսյան Դ.Վ. Արյան բջիջների ագրեգատային հատկությունները տարբեր տեսակի պրոթեզներով օրթոպեդիկ պրոթեզավորման ժամանակ
  • Նազարեթյան Մ.Կ., Սատիբալդիևա Ա.Բ., Կարաբաև Բ.Բ. Ապացուցողական տրանսֆուզիոլոգիան և արյան աուդիտը Ղրղզստանի Հանրապետությունում
  • Նիկոլայիշվիլի Մ.Ի., Բերիաշվիլի Ս.Դ. Բերանի խոռոչի կլինիկաֆունկցիոնալ վիճակը դեռահասների մոտ վահանաձև գեղձի պաթոլոգիայի ժամանակ
  • Հովհաննիսյան Զ.Գ. Դեռահասների կյանքի որակի գնահատումը օրթոդոնտիկ բուժման ընթացքում
  • Հովհաննիսյան Ի.Գ. Թրոմբոցիտների ագրեգացիայի և նևրոլոգիական վիճակի միջև հարաբերակցական կապերը իշեմիկ ինսուլտով հիվանդներ մոտ
  • Հովհաննեսյան Ռ.Ա. Հայրենական ամսագրերի ձևաչափի համապատասխանությունը միջազգային չափորոշիչներին
  • Հովսեփյան Ա.Ն., Հովհաննիսյան Ռ.Ա., Մինասյան Ա.Մ. Բժիշկների շրջանում զարգացող հուզական այրման համախտանիշը և բժշկական օգնության ցուցաբերման թերությունների հաճախականությունը
  • Պոչոջանովա Շ.Շ., Խամրաև Դ.Ռ. Ապացուցողական բժշկության զարգացումը Տաջիկստանում՝ առաջին ձեռքբերումները և խոչընդոտները
  • Ռոյթման Ե.Վ. Արյան մակարդման համակարգի լաբորատոր ախտորոշման KNOW HOW-ն
  • Սայիյան Հ.Ե. Կորոնար անգիոպլաստիկայի արդյունավետության գնահատականը ըստ թրոմբոցիտների ագրեգացիայի ցուցանիշների
  • Հունանյան Դ.Ա., Հակոբյան Ա.Մ., Մուրադյան Ա.Ա. Շագանակագեղձի բարորակ գերաճի և աճուկային ճողվածքի միաժամանակյա վիրահատությունների արդյունավետության գնահատականը
  • Ֆանարջյան Ս.Վ., Ֆանարջյան Ռ.Վ. Մարջանաձև միզաքարային հիվանդության վիրահատական բուժման տարբեր եղանակների արդյունավետության և անվտանգության համեմատական բնութագիրը
 • Բաժին VI. Կլինիկական հետազոտությունների գրանցում
  • Բոլոր կլինիկական հետազոտությունները գրանցված են: Դրանց արդյունքները հասանելի են
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia