About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

Journals -> Content 2016  
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 • Նախաբան
  • Խմբագրության կողմից
  • Տերմինների համառոտ բառարան
 • Բաժին I. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, Համաշխարհային բժշկական ասոցիացիայի և Յունեսկօ-ի Ռազմավարությունները և Հռչակագրերը
  • Առողջապահական նպատակներով իրականացվող գիտական հետազոտությունների ԱՀԿ Ռազմավարության նախագիծ
  • Յունեսկօ-ի գիտության վերաբերյալ Զեկույցը. 2030 թվականի ճանապարհին
  • Աշխարհն աճի արդյունավետ ռազմավարության փնտրտուքում
  • Կենսաբարոյագիտության և մարդու իրավունքների համընդհանուր Հռչակագիր
  • Բժշկական համաշխարհային միության Հելսինկյան հոչակագիր
 • Բաժին II. Խմբագրական հոդված
  • Հովհաննիսյան Ռ.Ա. Հայրենական առողջապահական համակարգում բժշկական օգնության չափորոշչավորման և որակի վերահսկողության խնդիրները (գրականության տեսություն և խնդրի իրավիճակային վերլուծություն)
 • Բաժին III. Ռուսաստանում բժշկագիտության զարգացման ռազմավարական ուղղությունները և մարտավարական մոտեցումները
  • Բժշկագիտության զարգացման Ռազմավարությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում մինչև 2025թ.
 • Բաժին IV. Ապացուցողական բժշկություն: կողմ և դեմ փաստարկներ
  • Գհեմի Ս.Ն. Ապացուցողական հոգեբուժության կողմ և դեմ փաստարկներ
  • Զորին Ն.Ա. «Միևնույն սայլին հնարավոր չէ լծել ձիուն եվ թրթռուն եղնիկին»
  • Եվերի-Պալմեր Ս., Հովիկ Ձ. Ինչպես է ապացուցողական բժշկությունը տուժում կանխակալ հետազոտությունների և ընտրողական հրապարակումների արդյունքում
  • Պոտապով Ա.Լ. Համակարգված ամփոփ տեսության և գրականության ավանդական տեսության տարեբերությունները
 • Բաժին V. Կոկրենյան համագործակցություն. ռազմավարական նպատակները և խնդիրները
  • Կոկրենյան համագործակցություն
  • Կոկրենյան ռազմավարություն – 2020
 • Բաժին VI. Կոկրենյան շտեմարանի համակարգված ամփոփ տեսությունների սեղմագրեր
  • Չհրապարակված տվյալների բացահայտման մեթոդներ
  • Գորշ գրականությունը բժշկական միջամտությունների պատահական բաշխմամբ փորձարկումների գերվերլուծության մեջ
  • Հրապարակման հետ կապված համակարգային սխալներ՝ պայմանավորված վիճակագրական նշանակալիությամբ կամ հետազոտությունների տվյալների ուղղվածությամբ
  • Պատահական բաշխմամբ կլինիկական հետազոտությունների վերաբերյալ համակարգված ամփոփ տեսություններում արդյունքների և վերլուծությունների ընտրողական ներառմամբ պայմանավորված կողմնակալություն
  • Հոգեբուժության ոլորտում հրապարակումների հետ կապված համակարգային սխալի պատճառները, հետեվանքները և հայտնաբերումը
  • Միջամտություններ՝ ուղղված առողջապահության կազմակերպիչների, քաղաքականություն մշակողների և բժիշկների կողմից որոշումների կայացման ժամանակ համակարգված ամփոփ տեսությունների օտագործման բարելավման համար
  • Հիվանդանոցից դուրս գրման պլանավորում
  • Հիվանդացության և մահացության կրճատման նպատակով իրականացվող ընդհանուր բուժզննումները
  • Միջամտություններ ուղղված բուժման հետևողականության բարձրացմանը
  • Հոսպիտալացված տարեց հիվանդների դեղորայքային բուժման վերանայում իրենց առողջության բարելավման նպատակով
  • Պլացեբո միջամտություններ տարբեր կլինիկական իրավիճակներում
  • Առողջապահության համակարգի աշխատակիցների շրջանում մասնագիտական սթրեսի կանխարգելում
  • Վիրաբույժի որակավորումների մասին տվյալների տրամադրումը պլանային վիրահատության ենթակա հիվանդներին
  • Հիվանդանոցային միջավայրի զգայական ազդեցությունը հոսպիտալացված հիվանդների կլինիկական ելքերի վրա
  • Բժիշկների փոխարինումը բուժքույրերով բուժօգնության առաջնային օղակում
  • Հիմնական սննդատեսակների ցինկով հարստացման ազդեցությունը օրգանիզմում ցինկի պարունակության ցուցանիշների վրա
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia