About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

<< The RSML is 80 years old

FAMOUS DOCTORS ABOUT THE LIBRARY

 EVALUATING THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE LIBRARY, THE WELL-KNOWN SPECIALISTS IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH PROUDLY SAY THEIR HEARTFELT WORDS ABOUT RSML

 

  

Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանը մեծ ավանդ ունի մեր երկրի ինչպես բժշկագիտական, այնպես էլ զուտ բժշկական մտքի զարգացման գործում և յուրաքանչյուր նախարարի պարտքն է անել առավելագույնը գրադարանի հետագա զարգացման համար, հակառակ պարագայում բժշկագիտությունը մեր երկրում կդառնա բժշկատգիտություն: Ես իսկապես երջանիկ եմ, որ ինչ որ չափով նպաստել եմ գրադարանի ամրապնդման գործին` տրամադրելով ներկա մասնաշենքը:

Էմիլ Գաբրիելյան

 

  

Այս գրադարանի դերակատարությունը շատ մեծ է Հայաստանի առողջապահության համակարգում, այն նպաստում է բժշկագիտության և բժշկական կրթության զարգացմանը` ծառայելով որպես գիտելիքի աղբյուրի կենտրոն բժիշկ մասնագետների համար: Այս գրադարանը ես ընդունում եմ, որպես Հայաստանի բժշկության ազգային գրադարան:

Էդգար Հովսեփյան

 

  

С чувством искренней радости и гордости за медицинскую науку и практику считаю необходимым особо отличить роль Научно-медицинской библиотеки, как очага хранителя всего ценного в медицине нашей Республики. С удовольствием поздравляю и  желаю коллективу больших творческих успехов на благо здравоохранения Армении.

Арташес Азнаурян

 

  

Այսօր մենք հպարտ ենք, որ հայ բժիշկները կարողացել են ստեղծել գիտաբժշկական գրադարանը, որը սերունդներին օգնեց պահպանել և զարգացնել այն ամենը, ինչը ժառանգաբար փոխանցվում է գրադարանի միջոցով: Ամեն մարդ իր կյանքի ընթացքում պետք է կարողանա գոնե մեկ ծառ տնկել: Ես հպարտ եմ, որ մասնակցել եմ գիտության այդ մեծ ծառատունկին և հանձինս գիտաբժշկական գրադարանի` նպաստել գիտաբժշկության զարգացմանը մեր երկրում:

Արա  Բաբլոյան

 

 

Այս ուղերձը ունի մի պարզ նպատակ. մեր բոլոր գործընկերների, բարեկամների ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, թե ինչ երկարամյա պատմություն ունի, ինչ հարուստ ուղի է անցել Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանը և որն է նրա ապագան իր կարևորագույն ու շարունակական առաքելությունը կատարելիս` որպես հայկական բժշկագիտության զարգացումը խթանող կառույց:                           Եթե ինչ-որ մեկն ուզում է ավելի երկար ապրել, ապա ես վստահորեն պնդում եմ, որ նա որքան հնարավոր է շատ ժամանակ անցկացնի հենց այս գրադարանում, քանի որ կարդալով և մտածելով միայն այստեղ է հնարավոր անցնել տաղանդավոր մարդկանց կյանքի և մտքերի միջով, իսկ դա ակնհայտորեն կավելացնի կյանքի տարիները:

Միհրան Նազարեթյան

 

  

Գիտաբժշկական գրադարանի դերը  դժվար է գերագնահատել, Հանրապետության բժիշկների և գիտնականների մի քանի սերունդ կրթվել ու կատարելագործվել է նրա պատերի ներսում և վստահ եմ, որ դեռ տասնյակ սերունդներ պետք է այդ հնարավորությունն ունենան: Վստահ եմ նաև, որ գրադարանը կարող է ինֆորմացիոն նորագույն տեխնոլոգիաների կրողը դառնալ` մասնագետներին թույլ տալով ավելի օպերատիվ, դիֆերենցված կերպով ծանոթանալ բժշկագիտության նյութերին: Պետությունն ու մասնագիտական միությունները ընդգծված ուշադրություն պետք է դարձնեն նրա զարգացմանն ու բարգավաճմանը:                      

Հայկ Նիկողոսյան


  

Բժիշկների մի քանի սերունդ է կրթվել այս գրադարանի գրապահոցի հարստությամբ: Ես ինքս պարտական եմ այս գիտական օջախին իմ ատենախոսությունների և գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների համար: Ամեն անգամ այստեղ մտնելիս ես հիշում եմ իմ գիտական առաջին քայլերը:

Վիլեն Հակոբյան

 

 

  
Дорогие сотрудники научной медицинской библиотеки Армении!
Юбилей Республиканской научной медицинской библиотеки – светлый праздник не только для Армении!
Карелия давно связана с Вашей библиотекой не только как бывшая подстоличная ссылка России для губернаторов, музыкантов, поэтов и учёных, но и современными взаимными контактами.
Мне посчастливилось в 2013 году побывать в РНМБ и провести цикл лекций о медицинском труэнтизме и библиотеках. В прошлом году с удовлетворением узнал, что каждый четверг в РНМБ проводятся встречи врачей-труэнтов.
Следующая точка соприкосновения – кводлибеты. Первый кводлибет – диспут обо всём как главный принцип университетского образования в мире – был реанимирован после четырёхвекового забвения в 2015 г. в Петрозаводском государственном университете. В нём активное участие принимали представители всех континентов – Евразии, Америки, Австралии – и Армении, которую представлял представитель РНМБ профессор Р.А. Ованесян. Тогда же было публично предсказано, что второй современный кводлибет состоится в Ереване в РНМБ, что так и случилось в 2016 г.
Сожалею, что творческие контакты между Национальной и Университетской Библиотеками Карелии и Научной Медицинской Библиотекой Армении реализуются реже, чем могли бы, и приложу все усилия, чтобы эти связи процветали.
Поздравляю с 80-летним юбилеем и желаю дальнейших творческих успехов коллективу библиотеки. 
Анатолий Зилъбер 

 

  
20 лет назад, в книге о доказательной медицине я написал: "Существует много путей к нужным публикациям. Но почти все они начинаются из библиотеки. Библиотека для врача — обязательное место работы. Не может быть хорошего врача, не читающего в библиотеке и не умеющего работать там. Великий Х. У. Кушинг писал, что каждому врачу должна быть "привита" привычка работать с литературой в библиотеке (library habit). Роль библиотеки в подготовке специалиста с высшим образованием чрезвычайно велика.
В библиотеках находили и находят приют и сочувствие многие из притесняемых обществом. Главное дело, которое делают библиотекари — это сопереживание высоким проявлениям человеческого интеллекта. Рядом с ними, погружаясь в книги, мы раскрываемся, может быть, с самой достойной своей стороны. Любите библиотекарей. Эти люди всегда помогут Вам советом, если Вы неопытны в литературных розысканиях. Но если Вы хотите пользоваться всеми богатствами библиотеки, то Вам надо ее, библиотеку, изучать. Каждая из них индивидуальна."
Теперь я вижу, что библиотеки выживают. Но живут уже новой жизнью, все менее связанной со старой бумагой. В этой жизни главными остаются библиотекари - люди с новой квалификацией, но со старым благородством и высотой интересов. Спасибо вам, библиотекари.
Василий Власов

 

  
Для меня библиотека всегда была магическим местом. Но времена меняются и приходится менять формы работы прежних медицинских библиотек. Республиканская научная медицинская библиотека Армении не только выжила в новых условиях, но и успешно продолжает выполнять свою основную функцию — обеспечивать потоки качественной медицинской информации для медицинских работников и ученых Армении. Учебно-методический центр доказательной медицины, собственный сайт на нескольких языках, доступ к современным и редким изданиям, различные электронные ресурсы медицинской информации, издание журнала — все это свидетельствует что библиотека живет и развивается. В этом я смог убедится дважды участвуя в конференции по вопросам доказательной медицины. С радостью вспоминаю теплый прием сотрудниками библиотеки во время мероприятий конференции. Нам были предоставлены идеальные условия для проведения семинаров и неформальной научной коммуникации на территории библиотеки. Спасибо Вам! Накануне 80-летия РНМБ хочу пожелать коллективу библиотеки дальнейшего творческого развития.
Константин Воробьев

 

  
С огромной радостью и трепетным чувством к сотрудникам Республиканской научной медицинской библиотеки Армении, я поздравляю всех с ее юбилеем! С библиотек, которые во все времена составляли ядро интеллектуальной жизни развитых государств, начинались великие дела в науке. Так из библиотеки, стараниями Юджина Гарфильда, которого злобные современники, пытаясь принизить его подвижническую деятельность, дразнили, видимо казавшимся им унизительным прозвищем «библиотекарь», вырос такой гигант, как Филадельфийский институт научной информации и огромный пласт науковедения – наукометрия, появились первые тома Индекса научных ссылок, шедевры полиграфического искусства, которые во времена моей юности «шерстили» пытливые доктора, готовя свои диссертации докомпьютерной эры. Все крупные университеты мира гордятся своими библиотеками – неотъемлемыми частями образовательного процесса. Библиотекари – прометеи, своим кропотливым трудом создающие и поддерживающие существование Души Науки и Культуры. Общества менялись разрушались, и гибли, но если удавалось сохранить Библиотеки – возрождались из пепла вновь. Именно это доказывает нам Республиканская научная медицинская библиотека Армении, пережившая многое за свои 80 лет и вновь скрепляющая звенья распавшейся цепи – близких по духу людей со всех концов гигантской территории бывшей Империи. 
Никита Зорин

 

  
Congratulations with the 80th birthday of the Republic Scientific Medical Library of Armenia. The library has an unique function in the Armenian Healthcare system. Is is not only the most important source where information can be retrieved, it also provides training courses to improve information literacy of both doctors and medical librarians. The library contributes and assists in publications for scientific research, PhD’s, evidence based guidelines and much more. It is a very nice place with a beautiful garden to meet up with students, doctors and other health professionals. Furthermore, it is an excellent venue for lectures, conferences, symposia.
Esther van Zuuren


 

 

 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia