About RSML
Library Information
Library Services
Upcoming Classes
Videos
Guides & Tutorials
Conferences
Alliances & Partnerships

Subscribe
Enter your e-mail to receive our latest news and proposals

Join Now

 Home > Books

 
Большой энциклопедический словарь медико-биологических терминов Н. А. Сеткова и Г. Э. Карапетяна Т. 1
Автор: Н. А. Сетков, Г. Э. Карапетян 
 
 
Год издания:  2020
Количество страниц:  752
Издательство: Изд-во "Буква Статейнова", Красноярск
 
Большой энциклопедический словарь медико-биологических терминов Н. А. Сеткова и Г. Э. Карапетяна Т. 2
Автор: Н. А. Сетков, Г. Э. Карапетян 
 
 
Год издания:  2020
Количество страниц:  752
Издательство: Изд-во "Буква Статейнова", Красноярск
 
Современные аспекты лечения хронических ран 
Автор: Карапетян, Георгий Эдуардович
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  208
Издательство: Наука, Новосибирск
 
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության որակավորման տեստեր
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  1998
Էջերի քանակ՝  312
Հրատարակչություն՝  ՀՈՒԳՄԿՄոսկվա
 
 
Քունքաստործնոտային հոդի հիվանդություններ: ուսումնական ձեռնարկ
Հեղինակ՝ ՊողոսյանՅուրի Միքայելի
 
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2009
Էջերի քանակ՝  158
Հրատարակչություն՝ ՎՄՎ–ՊԻՆՏ, Երևան 
 
Ջերմային այրվածքներ: ուսումնական նյութ
Հեղինակ՝ ՊողոսյանՅուրի Միքայելի
 
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2017
Էջերի քանակ՝  56
Հրատարակչություն՝ ՎՄՎ–ՊԻՆՏ, Երևան 
 
Դիմածնոտային շրջանի թարախաբորբոքային հիվանդությունների առանձնահատկությունները «KROKODiL» թմրամիջոցն օգտագործող հիվանդների շրջանում: (մեթոդական ցուցումներ)
Հեղինակ՝ ՊողոսյանՅուրի Միքայելի
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2013
Էջերի քանակ՝  52
Հրատարակչություն՝ Մ. Հերացուանվ. ԵՊԲՀ, Երևան 
 
Դիմածնոտային շրջանի վնասվածքներ: ուսումնական ձեռնարկ
Հեղինակ՝ ՊողոսյանՅուրի Միքայելի
 
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2010
Էջերի քանակ՝  288
Հրատարակչություն՝ ՎՄՎ–ՊԻՆՏ, Երևան 
 
Эмиссионная томография : основы ПЭТ и ОФЭКТ 
Автор: под ред. Д. Арсвольда, М. Верника
 
 
Год издания:  2009
Количество страниц:  600
Издательство: Техносфера, Москва
 
Справочник по неврологии Неттера 
Автор: Мисулис, Карл Э. 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  601
Издательство: Медпресс-информ, Москва
 
Хирургическая стоматология
Автор: под ред. В. В. Афанасьева
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  400
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Хирургия дегенеративных поражений позвоночника: национальное руководство 
Автор: под ред. А. О. Гущи, Н. А. Коновалова, А. А. Гриня
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  480
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Цветной атлас по неврологии 
Автор: Рокамм, Райнхард
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  584
Издательство: Медпресс-информ, Москва
 
Патологическая анатомия: учебник 
Автор: Струков, Анатолий Иванович
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  880
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Терапевтическая радиология: национальное руководство
Автор: под ред. А. Д. Каприна, Ю. С. Мардынского
 
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  704
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Фтизиатрия: учебник
Автор: Перельман, Михаил Израйлевич
 
Год издания:  2015
Количество страниц:  448
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Анатомические поезда: [медицинский атлас] 
Автор: Майерс, Томас В. 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  320
Издательство: Эксмо, Москва
 
Процедуры в дерматологии. Клиническая косметология 
Автор: Аврам, Марк Р. 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  312
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Цитология жидкостная итрадиционная при заболеваниях шейки матки: цитологический атлас 
Автор: под ред. И. П. Шабаловой, К. Т. Касоян
 
 
Год издания:  2016
Количество страниц:  320
Издательство: Изд-во "Триада, Москва
 
Ультразвуковое исследование : иллюстрированное руководство 
Автор: Олти, Джейн
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  274
Издательство: Медицинская литература, Москва
 
Руководство по индукции овуляции и протоколам стимуляции яичников
Автор: под ред. Г. Н. Аллахбадии, Р. Мерчант
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  667
Издательство: Медицинское информационное агенство, Москва
 
Эхокардиография плода: практическое руководство 
Автор: Аллан, Линдси Д. 
 
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  332
Издательство: Логосфера, Москва
 
Отоларингология: теория и практика 
Автор: под ред. М. А. Скоулз, В. Р. Рамакришнана, пер. с англ. под ред. С. А. Карпищенко
 
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  704
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Экстренные и неотложные состояния: учебное пособие для подготовки кадров высшей квалификации 
Автор: Сумин, Сергей Александрович
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  616
Издательство: Медицинское информационное агенство, Москва
 
Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник 
Автор: Кильдиярова, Рита Рафгатовна
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  472
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
 
Психиатрия детского возраста: руководство для врачей 
Автор: Макаров, Игорь Владимирович
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  992
Издательство:  Наука и техника, Санкт-Петербург
 
 
Пластическая и реконструктивная хирургия молочной железы 
Автор: Габка, К. Дж. 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  360
Издательство: Медпресс-информ, Москва
 
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии 
Автор: Рейтер, Карен Л. 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  264
Издательство:  ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Процедуры в дерматологии. Эстетическая хирургия
Автор: Аврам, Марк Р. 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  520
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Функциональная диагностика: национальное руководство
Автор: гл. ред.: Н. Ф. Берестень, В. А. Сандриков, С. И. Федорова
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  784
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, Москва
 
Ультразвуковая диагностика. Органы брюшной полости и малого таза 
Автор: А. Камая [и др.] ; пер. с англ. под ред. С. А. Панфилова
 
 
Год издания:  2018
Количество страниц:  1054
Издательство: Изд-во ПанфиловаМосква
 
Современная ортодонтия 
Автор: Проффит, Уильям Р. 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  712
Издательство: Медпресс-информ, Москва
 
Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней. Т. 1
Автор: Брико, Николай Иванович 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  880
Издательство: Медицинское информационное агенство, Москва
 
Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней. Т. 2
Автор: Брико, Николай Иванович 
 
 
Год издания:  2019
Количество страниц:  768
Издательство: Медицинское информационное агенство, Москва
 
Յաղագս բնութեան մարդոյ
Հեղինակ՝ Նեմեսիոս, Եմեսացի
 
 
Հրատարակման տարեթիվ՝  2019
Էջերի քանակ՝  512
Հրատարակչություն՝ Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, Երևան

                      

 
 
Redesign of the web-site was
supported by a grant from the
Open Society Foundations - Armenia